Nieuwbouw

Wie een huis bouwt, gaat niet over een nacht ijs. Het bouwen van een huis is een vertrouwenszaak. Mensen zijn erbij betrokken, hebben eigen ideeen, voorstellingen en inbreng, verwachten terecht een luisterend oor en praktiche adviezen van de bouwondernemer. Vakbouwer geeft vertrouwen en speelt in op wat er leeft bij de mensen die die stap ondernemen. Klik hiernaast op de link fotoboek voor voorbeelden van door VakBouwer uitgevoerde projecten.
Vakbouwer is voor de opdrachtgever in de particuliere woningbouw een veelzijdige partner die het gehele traject meedenkt en zich flexibel opstelt.